Nieuw telefonieplatform voor Kabelnoord Zakelijk abonnees

Geplaatst op 6 januari 2016

Eind januari 2016 gaan Kabelnoord Zakelijk abonnees met een klein zakelijk telefonieabonnement automatisch over naar een nieuw telefonieplatform. Het huidige telefonieplatform waar abonnees gebruik van maken, wordt binnenkort niet meer ondersteund door onze toeleverancier Ziggo. De geplande overzetting naar het nieuwe telefonieplatform is nodig om kwaliteit te blijven bieden aan onze abonnees. Alle Kabelnoord Zakelijk abonnees die gebruik maken van telefonie worden binnenkort per brief geïnformeerd over de geplande werkzaamheden.

Is mijn bedrijf bereikbaar na afloop van de werkzaamheden?
U bent na afronding van de werkzaamheden bereikbaar via uw vertrouwde telefoonnummer en uw telefoon werkt na de overzetting als vanouds. Test na de overzetting (datum staat vermeld in de brief) of u een kiestoon hoort. Heeft u persoonlijke voorkeuren ingesteld zoals bijvoorbeeld voicemail, dubbelgesprek of doorschakelen? Dan moet u deze na afloop van de werkzaamheden opnieuw instellen. Raadpleeg hiervoor de handleiding telefonie of neem contact op met Kabelnoord. Heeft u geen persoonlijke voorkeuren ingesteld? Dan merkt u in principe niets van de overzetting.

Ik hoor geen kiestoon, wat moet ik doen?
Hoort u na de overzetting géén kiestoon? Reset dan het modem door de stekker van het modem één minuut uit de stroom te halen. Wacht vervolgens een half uur en controleer opnieuw of de telefoonlijn werkt. Als dit niet het geval is, kunt u contact opnemen met de storingslijn van Kabelnoord Zakelijk via telefoonnummer: 0519-701707.